Ga direct naar de 'online werkende demo' van Cloudwise

Hoe kan ik inloggen?

U heeft inloggegevens nodig om toegang te krijgen tot de verschillende demo omgevingen van Cloudwise.


Voor hulp (instructiefilms, handleidingen) kunt u deze sit benaderen:

http://support.cloudwise.nl/support/solutions


Cloudwise ELO (voor elk account is het wachtwoord: demo0011)

NB: Zorg dat je (nog) niet met een ander Google of Gmail account bent ingelogd. Als je dat al wel bent, log dan eerst uit.


URL: lms.cloudwise.nl

Accounts docenten:

                        l.langeraar@lms.cloudwise.nl

k.koning@lms.cloudwise.nl

h.happy@lms.cloudwise.nl     

(Engelstalige interface - kan ook in het Frans)


Accounts leerlingen:

                        aafke@lms.cloudwise.nl

bert@lms.cloudwise.nl

christa@lms.cloudwise.nl

daan@lms.cloudwise.nl


Het schoolportaal / webified applicaties:

NB: dit geeft ook een goed beeld van het leerlingportaal dat op basis van een beheermodule ingericht kan worden. Op 1 van de tabbladen voor een lesgroep kiezen om de iconen naar webapps te zien (bovenste 2 rijen)

URL: leerlingportaal.lms.cloudwise.nl

Gebruikersnaam: mlo.leerling

Wachtwoord: malmberg01


RoosterSync

Te benaderen met elk van bovenstaande demoaccounts, zonder extra in te loggen:

URL: http://rooster.cloudwise.nl/calendars

NB: terugscrollen naar de agenda voor januari 2013. Voor latere roosters hebben we nog geen demo informatie ingeladen.


Uiteraard is het rooster ook te benaderen via de Google Agenda applicatie van elk demoaccount. Het rooster is dan zichtbaar als een secundaire agenda van de ingelogde persoon (ook hier weer teruggaan naar de agenda van januari 2013).

URL: https://www.google.com/calendar/renderInterface/screenshot:

Google Apps for Education
Cloudwise is geënt op de aanwezigheid van Google Apps als intranet.
Is op uw school al een andere intranetomgeving aanwezig? Dat hoeft geen probleem te zijn. Het kan wel consequenties hebben waar u rekening mee dient te houden. We adviseren u vooraf contact op te nemen met het team van Cloudwise ( info@cloudwise.nl ).

Noot: Google Apps for Education is gratis voor scholen. Het heeft de zelfde functionaliteit als de betaalde versie van Google Apps for Business en is ook vrij van reclame.

Leren in de cloud met Cloudwise

Klik op [play] om presentatie te starten

De opbouw van CloudWise

Cloudwise biedt een digitale leer- en werkomgeving voor zowel de docent als de leerling. Ingebed in de (gratis voor het onderwijs) intranetomgeving van Google Apps biedt het ongeëvenaarde functies van een ELO: 


Voor de docent is Cloudwise zo ingericht dat hij/zij:

 • Jaarplannen (inhouden – doelen – instructie en opdrachten) kan maken voor zijn vak(ken) en specifieke klas(sen). 
 • Digitale content (werkboeken en -bladen, internetpagina’s, e.d.) kan koppelen aan de opdrachten in het jaarplan.
 • Vanuit die jaarplannen Periodeplannen kan genereren, bewerken en aanbieden aan de groep/klas.
 • Periodeplannen op maat voor elke leerling kan maken (adaptief onderwijs).
 • Via de ingebouwde chat en talk direct kan communiceren met de betreffende leerling, óók wanneer die leerling thuis zit (leren op afstand)
 • Middels een afvinksysteen direct ziet wanneer een leerling een opdracht gemaakt heeft en ook inzage en schrijfrechten heeft in het gemaakte werk (monitoring).
Voor de leerling is Cloudwise zo ingericht dat hij/zij:
 • Te allen tijde een overzicht heeft van het studieplan (=periodeplan) die hem door de docent per vak wordt aangeboden.
 • Alle aangeboden leerstof direct digitaal kan opvragen en bewerken indien dat gevraagd wordt.
 • Via ingebouwde chat en talk direct kan communiceren met de betreffende docent.
Omdat er gebruik gemaakt wordt van Google Apps hebben de docent en de leerling binnen de eigen omgeving ook direct de beschikking over hun eigen mailbox, online documentenmap (Google Docs) en agenda. Documenten en agenda kunnen indien wenselijk met anderen gedeeld worden.
Doordat alles in de cloud beschikbaar blijft voor zowel de docent als de leerling biedt dat de mogelijkheid om hiermee een digitaal portfolio op te zetten.

Workflow

 • De docent maakt een basisarrangement (jaarplan).
 • Vanuit dat jaarplan selecteert hij de lessen die hij voor een bepaalde periode wil aanbieden aan de groep/klas (periodeplan).
 • Voor individuele leerlingen uit die groep kan hij eventueel nog aanpassingen doen (verdiepings- verbredingsstof) in een individueel plan.
 • De individuele en periodeplannen worden automatisch doorgesluisd naar de betreffende leerlingpagina’s.
 • De leerling logt in op zijn pagina en ziet het aangeboden studieplan. 
 • Door dat plan te openen ziet hij wat er de komende tijd aan activiteiten voor dat vak en die docent van hem verlangd wordt.
 • Door de aangeboden linken in het plan te activeren kan hij direct aan de slag met de aangeboden les- en leerstof.
 • Wanneer de leerling klaar is met de verwerking van een opdracht vinkt hij de opdracht af. De docent krijgt automatisch een bericht 
 • dat die leerling zijn werk af heeft en digitaal heeft ingeleverd. Desgewenst kan hij het online nakijken, opmerkingen erbij schrijven en een beoordeling geven.