Primair Onderwijs + speciaal onderwijs
Open leermateriaal

 
Zoekmachine naar content voor PO VO en MBE. Het leermateriaal is gemetadateerd met steekwoorden. Registratie (gratis account) is nodig om bij het zoekvenster te komen. Zoeken gebeurt door zoekwoord in te voeren ; binnen het kader van het profiel dat je bij registratie hebt aangegeven krijg je een x aantal zoekresultaten terug, incl beschrijving , informatie en de link naar de content. Je kunt de gevonden resultaten opslaan. 

Davindi doorzoekt alle bij EduRep aangesloten databanken naar bruikbaar lesmateriaal voor PO en SO. Je kunt filteren op verschillende soorten lesmateriaal. 


Voortgezet Onderwijs + voortgezet speciaal onderwijs
Open leermateriaal

 
Zoekmachine naar content voor PO VO en MBE. Het leermateriaal is gemetadateerd met steekwoorden. Registratie (gratis account) is nodig om bij het zoekvenster te komen. Zoeken gebeurt door zoekwoord in te voeren ; binnen het kader van het profiel dat je bij registratie hebt aangegeven krijg je een x aantal zoekresultaten terug, incl beschrijving , informatie en de link naar de content. Je kunt de gevonden resultaten opslaan


Voor VSO: Davindi doorzoekt alle bij EduRep aangesloten databanken naar bruikbaar lesmateriaal. Je kunt filteren op verschillende soorten lesmateriaal.