Open en gesloten

Met open leermaterialen bedoelen we alle gegenereerde lessen die door leerkrachten in eigen beheer zijn ontwikkeld en al of niet zijn aangeboden aan een 'community' van leerkrachten. Hét verschil met lessen die door uitgeverijen worden aangeboden is dat open lesmateriaal gratis is. 
De belangrijkste organisaties die zich bezig houden met het toegankelijk maken van open leermaterialen zijn Kennisnet ( Wikiwijs) en  Digischool
Los daarvan is het gebruik van Yurls een weidverbreide manier om digitale content te 'linken' aan een school of klas ; yurls zijn dan als het ware een voorselectie.
   Met gesloten leermaterialen bedoelen we alle leermaterialen die door uitgeverijen worden aangeboden. Uiteraard hangt daar een prijskaartje aan. Een groot voordeel van het gebruik van methodes is dat complete leerlijnen worden afgedekt. De kwaliteit en doelmatigheid ( met oog op behalen van de verplichte leerdoelen ) zijn in het algemeen beter. 

Het SLO heeft een overzicht gemaakt door middel van het 'leermiddelenplein' :


Comments