Doorlopende leerlijnen


In het kader van Passend Onderwijs en een goede doorstroming van leerlingen is het meer dan ooit vanzelfsprekend dat leerlijnen zowel verticaal ( van PO naar VO en SO naar VSO ) als horizontaal ( PO <> SO en VO <> VSO ) op elkaar dienen aan te sluiten. 
In bovenstaand schema ( ontwikkeld door CED-groep, staat ook wel bekend als het Dakpanmodel ) is het verband te zien tussen regulier en speciaal onderwijs. 

In de bijlage hieronder is een uitvoerige presentatie te zien hoe leerlijnen gebruikt worden in het onderwijs ( 'onderwijscontinuum' is met name geschikt voor het inrichten van passend onderwijs in de reguliere sectoren alsmede het speciaal onderwijs ) 

Voor de schoolontwikkeling is het aan te bevelen om hierbij de diensten van CED-groep in te schakelen.  

Ċ
Jan Kraaijenbrink,
27 dec. 2011 08:51
Comments