ECO-groepen

Educatieve Content Ontwikkeling.

Eco staat voor educatieve contentontwikkeling.

Kenmerken van een ECO-groep

  1. door samenwerking kan de collectieve kennis beter worden gebruikt door leerkrachten, IB-ers , didactische specialisten van onderwijsorganisaties, hogescholen en universiteiten bij elkaar te brengen.
  2. Educatieve content wordt ontwikkeld op basis van reeds bestaande leerlijnen en leerstandaarden. Voor PO en VO zijn die vastgesteld door het SLO. Voor het (V)SO zijn die uitgewerkt door het CED. 
  3. de content betreft de toepassing van digitaal leren; d.w.z. geen lesbeschrijving die je van een computerscherm leest, maar interactieve software die via internet ( HTML5) met leerlingen communiceert. 
  4. de ontwikkelde content blijft in eigendom van de scholen die aan de SiG deelnemen. 
  5. contentontwikkeling houdt rekening met opbrengstgericht onderwijs , effectief leren , meervoudige intelligentie (dus niet eenzijdig gericht op alleen rekenen en taal ) en 21st century skills ( de nieuwe vaardigheden als extra vakgebied )
Cloudschool propageert het vormen van ECO-groepen: zelf digitaal lesmateriaal maken en inbouwen in de ELO van Cloudwise.
Cloudschool ontwikkelt dit model voor scholen die met elkaar willen samenwerken rondom het thema: het zelf ontwikkelen van educatieve content voor hun eigen cloudschool.' 

Hiermee maakt dit model wel een verschil met lerende netwerkgroepen zoals deze tot dusver zijn ontstaan door subsidiëring van Kennisnet. Aan Samen Deskundiger en Ambassadeurstrajecten werd als eis gesteld dat alle opbrengst (gratis) moesten worden gedeeld met iedereen die het wilde gebruiken. Voor contentontwikkeling komt men dan uit op de content zoals men die in Wikiwijs kan vinden. Overigens hoeft gebruik van Wikiwijs deelname aan ECO-groepen niet in de weg te staan.

Cloudschool werkt er aan dat opbrengsten van ECO-groepen worden beheerd in de eigen 'cloud' waar de ECO-groep mee verbonden is. 
Het gratis met iedereen delen van die content wordt vervangen door een marktplaats waar scholen de gekwalificeerde ( metadatering en validatie ) content kunnen kopen van de eigenaar. Een ECO-groep met een hoge opbrengst kan daarmee ook investeringen terugverdienen. Investeringen zijn niet uit te sluiten: soms is het nodig om expertise in te huren.  De experts kunnen zich overigens ook aanmelden voor de marktplaats. Zo ontstaat een 'crowd' van contentbouwers rondom de 'cloud' van scholen die content gebruiken. Maar dat is voor later; eerst richt Cloudschool zich op het vormen van ECO-groepen. Er zijn al diverse scholengroepen die zich hebben aangemeld en naar verwachting zullen zij komend schooljaar van start gaan. Heeft u vragen over het starten van een ECO-groep in uw scholengroep? Stelt u zich dan in verbinding met het team van Cloudschool.