Netwerk van lerende organisaties

De kracht om te innoveren komt van binnenuit; leerkrachten hebben de potentie om met hun kernkwaliteiten onderwijs 'op zijn kop te zetten' en om te vormen tot een netwerk van centra waarin professionals en leerlingen elkaar kunnen ontmoeten om van en met elkaar te leren. 
 
In bepaalde opzichten kan men stellen dat er binnen het onderwijs sprake is van een 'getraumatiseerde organisatie'. De oorzaak ligt in het gegeven dat de rol van van de leerkracht nog onvoldoende erkend wordt als professional en in de eerste plaats zélf verantwoordelijk is voor goed onderwijs. In een gezonde organisatie wordt dat erkend en krijgt de leerkracht voldoende de ruimte om binnen ruime kaders autonoom te mogen zijn. Helaas krijgt in deze tijd de leerkracht steeds minder vrije ruimte. In plaats daarvan worden leerkrachten 'gestimuleerd' door dwingende maatregelen die steeds meer vóórschrijven wat en hoe het onderwijs moet worden vormgegeven. Het 'verlangen' van de leerkracht wordt daarmee gehinderd en ontstaat een 'overlevingsstrategie' van de leerkracht waar veel minder energie uit komt. 

Leerkrachten in hun kracht zetten is de missie van Cloudschool. Zoek het 'verlangen' van de ware leerkracht op en geef dit de ruimte om te groeien. Groeien doe je vooral samen. Daarom zijn professionele leergemeenschappen zo ontzettend belangrijk. In deze gemeenschap kunnen professionals elkaar ontmoeten en hebben maximale ruimte binnen de kaders die zij zelf mogen kiezen. Scholen ontwikkelen zich steeds meer tot lerende organisaties met een professionele cultuur. Leerkrachten en andere professionals hebben dan ook meer behoefte aan contacten met vakgenoten buiten hun eigen school. 

Leergemeenschappen hebben een structuur nodig waarin kennis kan worden ontwikkeld, geborgd en gedeeld. Professionals willen elkaar ont-moeten*. Dat kan op vele manieren. Eén ervan is een virtuele ontmoetingsplaats. Cloudschool biedt daarvoor een digitaal platform


        
* 'ont-moeten' is de titel van een boek van Jan Jutte (aanbevolen). Niet 'wat moeten we?' maar 'wat willen we?' 

Subpagina''s (1): Digitaal platform